Välkommen till Nordholms & OMEK

Tillsammans gör vi skillnad!

Trygghet

Erfarenhet/Engagemang

Stolthet

Hur kan vi hjälpa dig?

Vision och målsättning

Tydlighet i roller, mål och ansvar är viktigt för att kunna hålla hög kvalitet på det vi levererar.

Vision 2030

Vi leder kundens utveckling genom innovativa lösningar och är det tongivande verkstadsföretaget i Sverige, nischat mot svetsade industridetaljer och kompletta processmoduler. Vi är en attraktiv arbetsplats där varje Nordholmare trivs, bidrar och gör skillnad.

Målsättning

Vi har som målsättning att skapa ett modernt och attraktivt företag för både medarbetare och kunder. Med en tydlig vision, en genomarbetad struktur och handlingsplaner skapas en enklare väg för alla att tillsammans arbeta för att nå de gemensamma målsättningarna.

Kaizen – ständiga förändringar till det bättre

För att skapa engagemang och delaktighet arbetar vi med Kaizen eftersom problem löses där de uppstår och därmed ger varje individ möjlighet att förändra och förbättra sin egna arbetssituation.

Kaizen är ett verktyg som hanterar lösning av vardagsproblem och bidar till både effektivisering och trivsel, det kan också användas för att komma framåt i det strategiska arbetet. Som i allt förändringsarbete är uppföljning
A och O för att veta att man verkligen löser ett problem på rätt sätt.

I kaizen ingår bland annat muda-letning, gemba-kaizen och 5S som verktyg tillsammans med QGA och PDCA.

Nyheter

Augusti 2022

  • Under augusti 2022 välkomnade vi 5 nya medarbetare till Nordholms-koncernen.
  • 30 augusti 2022 erhöll vi bygglov för en tillbyggnad på 270 kvm i två plan.

Nordholms 2022

Hösten 2021 startades vårt arbete med att ändra om i hela produktion samtidigt som vi kontinuerligt växte i antal . Det var ett intensivt projekt som vi aldrig hade gått i mål med utan våra engagerade medarbetare som outtröttligt arbetade på i den tidvis röriga arbetsplatsen. Projektet har innefattat produktionslayout, maskiner och utrustningar, arbetsmetoder och så klart vår arbetsmiljö.

Nordholms 2.0
Nu är det dags för nästa version av Nordholms, vi har sökt bygglov för en tillbyggnad av svets och monterings-verkstaden, som vi hoppas få ett positivt besked för i dagarna, planerna är redan långt framskridna för Nordholms 2.0.