Höga krav är vår vardag

Kvalitet

Vår ambition är att följa marknaden och våra kunders krav inom kvalitetsområdet och vi har därför valt att certifiera oss mot ISO 3834-2.

ASME-BPE används i vårt dagliga arbete tillsammans med standarder som hanterar ytbehandlingar, tryckkärl liksom flertalet standarder inom el- och automation.

ISO 9001 & ISO 3834-2 (certificate ISO 3834-2)
Att ISO 9001 är ett verksamhetsövergripande kvalitetsledningssystem känner de flesta till men som svetsande företag är det  ISO 3834 som hanterar den svetsrelaterade kvaliteten, -2 innebär att vi är certifierade mot de högsta kraven och det blev vi redan 2007. Certifieringen enligt ISO 3834-2 innebär att vi har teknisk  dokumenterad kompetens men även att vi tillser att vi har korrekt utrustning för att möjliggöra arbetet och lägga grunden för rätt kvalitet.

Kunskap om kundernas processer är en förutsättning för att vara leverantör till de mest krävande industrierna. Vi samarbetar gärna med våra kunder i ett tidigt skede för komma med input ur en tillverkares perspektiv. Vi har flera exempel på hur vi tillsammans med kund har tagit fram nya lösningar för att effektivisera produktionsprocesserna och samtidigt säkerställa en god kvalitet.

För att förhindra att det rostfria materialet smittas arbetar vi inte i kolstål, både för vår egen säkerhet och för att du som kund ska kunna vara helt säker på att dina produkter inte ska riskera att kontamineras.

Trycksättning med gas (ackrediteringsbevis ISO/IEC 17020 (C))
Nordholms är ackrediterat av Swedac för trycksättning med gas enligt ISO/IEC 17020. Som kontrollorgan enligt typ C innebär det att vi kan utföra kontroller både på installationer utförda av oss själva eller av en annan tillverkare/installatör.

 

Spårbarhet & identitet
Arbetet med att upprätthålla spårbarhet och identitet börjar redan i vår godsmottagning, material och dokumentation kontrolleras innan det lagerlägs och artiklarna hanteras med spårbarhet i vårt affärssystem. När material delas överförs chargenummer så att materialets spårbarhet upprätthålls.

Allt arbete dokumenteras och det genereras flera dokument i våra olika produktionssteg som levereras tillsammans med produkt till kund. 

Kontroller
I de olika produktionsstegen utförs flera olika kontroller som:

  • Ra-mätning
  • Visuell kontroll
  • Geometrimätning
  • Fiberoptisk kontroll
  • Trycksättning med gas
  • Läcksökning
  • Penetranttest

 Vid krav på  3:e partskontroll i ett projekt samarbetar vi med flertalet ackrediterade kontrollföretag.

Maskiner och utrustningar
Att uppnå en god kvalitet och effektivitet kräver en kombination av kunskap, erfarenhet och bra verktyg, vi har därför de senaste åren gjort en stor satsning på maskiner och utrustningar i de båda systerföretegen OMEK och Nordholms.