Svetsning | Kompetent partner inom svetsning

Svetsning | Nordholms

Att svetsa i rostfritt ställer höga krav på såväl individ som företagets system av rutiner och instruktioner. Med mer än 40 år inom svetsområdet har vi byggt upp en stor kunskapsbank när det kommer till utförande, standarder och dokumentation. 

Vår dagliga svetsprocess är TIG i rostfria material men även hastalloy och titan förkommer liksom sammanfogning av plaströr där våra VNF-utrustningar (Vulst Note Free) ger en vulstfri svets.

För svetsning i metaller arbetar vi inom följande dimensionsområden:

  • Diameter mellan 2,5-300mm
  • Godstjocklek mellan 0,5-25mm.

Svetskvalitet
För att säkerställa en god svetskvalitet arbetar vi med 3:e partsgodkända WPQR och WPS samt kvalificerade svetsare enligt gällande ISO-standarder samt PED.. Vi har goda kunskaper inom framför allt TIG-svetsning med IWS i huset. 

Samtlig produktionspersonal, som hanterar svets på något sätt i sitt dagliga arbete, är utbildade i visuell kontroll enligt ISO 5817.

Vi arbetar även med svetskonsultation, är du i behov av svetsrådgivning kontakta vår IWS.

850_5918
montering

Orbitalsvetsning/Mekaniserad svetsning
Vår huvudsakliga svetsmetod är orbitalsvetsning där vi har ett stort antal utrustningar, många WPS:er och duktiga operatörer.  Som vi all sammanfogning är fogberedning A och O och minst lika viktig är häftans kvalitet samt att skyddsgas används, för att förhindra missfärgningar och oxider. 

Manuell svetsning
Manuell sammanfogning utförs i TIG och används framför allt vid häftning av rör samt vid stativsvetsning. Utöver TIG-svetsning har vi kompetens i de flesta metoder.

Plastsvetsning
För sammanfogning i plastmaterial finns ett flertal metoder att tillgå där vi har specialiserat oss på VNF-metoden som uppfyller kraven i ASME-BPE. Då denna utrustning inte är applicerbar för de mindre rördimensionerna (3-16mm)  är vi i utvecklingsfasen med en mekaniserad utrustning med svetsresultat i överensstämmelse med ASME-BPE.

 

 

Orbital TIG welding whith wire feed