Om oss i Nordholms-koncernen

Resan har bara börjat!

Att gå från ett siteföretag till att bli ett renodlat och modernt verkstadsföretag är en spännande resa i sig. Resan, som började för mer än 40 år sedan, innebär att  vi har utvecklats från att hyra ut maskiner och arbetskraft till en innovativ partner där kunskap är en viktig del av varumärket. På vägen har en handfull bolag förvärvats i samband med generationsskiften, varav Nordholms och OMEK sedan 2011 arbetar sida vid sida för att lösa kundens behov, medan QB Food Techs verksamhet integrerades in i Nordholms.

Under den gångna pandemin har vi i Nordholmskoncernen, tillsammans med våra kunder, levererat produkter som har bidragit till framtagande av vaccin mot Covid-19, det är vi väldigt stolta över!

Utveckling
Genom årens lopp har vi levererat ett stort antal kundanpassade moduler, rörinstallationer och sammanfogade rördetaljer till kunder inom pharmacia,- bioteknik,- livsmedel och kärnkraftsindustrin och orderingången verkar inte sina. För att möta våra kunders positiva utveckling har vi tagit befintlig lagerbyggnad i anspråk för produktion samtidigt som layouten i befintlig produktionslokal har ändrats. Det innebär att vi har fått en renodlad verkstad för stativtillverkning, en för mekanisk bearbetning och en för rörbyggnation samt monteringar.

För att ytterligare stärka vår roll som helhetsleverantör kompletterade vi, under 2019,  vår verksamhet med el- och automationsinstallationer. 2021 var vi tre elektriker, från och med september 2022 är vi sex stycken och vi genomför installationer i apparatskåp samt gör den yttre installationen – ett komplett elmontage inklusive testning.

Strategiarbete
För att lyfta blicken och inte stå still i utvecklingen har vi ett starkt fokus på strategi och utveckling med huvudmålet att skapa ett modernt och attraktivt företag för att attrahera både kunder och medarbetare.

Nordholms 2.0
Nu är det dags för nästa steg, vi är trångbodda och för att kunna få ett ännu bättre flöde samt tillgodose kundernas efterfrågan är det dags för ytterligare en tillbyggnad, bygglovsansökan är inlämnad så nu hoppas vi på positivt besked.

 

Teknisk utveckling
I linje med vår strategi att vara ett modernt och attraktivt företag är vi ”up to date” i den tekniska utvecklingen, vidareutbildning och kompetensutveckling av våra medarbetare är viktigt och tillsammans besitter vi en otrolig kompetens. 

Genom att vara medlemmar i Svetskommissionen håller vi oss a` jour inom svetsområdet och har fri tillgång till rådgivning. Vi är också aktiva i IUC Väst, ett företagsnätverk för tillverkande industrier där vi tillsammans med Innovatum och PTC i Trollhättan kan få hjälp i utvecklingsfrågor. 

Mångfald
Att arbeta med mångfald borde vara en självklarhet för alla företag idag, företaget blir mer konkurrenskraftigt och arbetsklimatet positivare. Mångfald handlar om att behandla alla med respekt och ge människor lika möjligheter och rättigheter där var och en blir bedömd utefter kompetens. Vi ser en positiv trend där de senaste rekryteringarna har gjort oss än mer mångfaldiga  både vad gäller kön och etnicitet.

Hållbarhet
Hållbarhet är ett vitt begrepp som sträcker sig från att behålla medarbetare till att minska klimatbelastningen. För att minska vårt klimatavtryck har tilläggs-isolerat våra lokaler, vi har bergvärme som uppvärmningsmetod och ett stort fokus på ”first time right”.

Affärsidé

Nordholms är helhetsleverantören av svetsade detaljer och kompletta processmoduler inklusive el- och automation, nischade mot klenrör. Våra kunder finns inom läkemedel, livsmedel och industri där höga krav på utförande och dokumentation ställs. Med hög teknisk kunskap och flexibilitet utvecklar och tillverkar vi kundanpassade lösningar mot uppsatta krav, där varje leverans är en rekommendation för framtida orders.

Vår värdegrund | Nordholms-TES:en

Våra värdeord skapar tillsammans den grund som är kärnan i verksamheten, de beskriver den inställning vi medarbetare ska ha till varandra och till vår omvärld och ligger till grund för vår företagskultur. Känslan vi vill förmedla internt och externt är Trygghet Engagemang/Erfarenhet och Stolthet!

  • TRYGGHET i alla dimensioner – som kund ska du känna dig trygg med en fullgod leverans, som leverantör ska du veta att du får betalt, som medarbetare ska du ha en trygg anställning och bolagets  ägare ska känna en trygghet i lojala medarbetare och  kvalitetssäkrade leveranser.
  • ERFARENHET/ENGAGEMANG – Internt innebär det att vi satsar på utveckling samt gör det där lilla extra för att möta våra kunders förväntningar, externt att vi engagerar oss i lokalsamhället genom att ta emot praktikanter samt sponsra idrottsföreningar och skolor etc. Du som kund ska känna att vi är måna om vår relation och vår målsättning är att alltid möta kundens behov.
  • STOLTHET – vår vision, vår kompetens och kvalitet ger oss anledning att känna stolthet över det vi producerar, för det är fantastiskt fina jobb vi levererar – tillsammans! Externt är målet att både kunder och leverantörer ska känna stolthet över att arbeta tillsammans med oss i Nordholms-koncernen så att de rekommenderar oss till andra!

Vision och målsättning

Tydlighet i roller, mål och ansvar är viktigt för att kunna hålla en hög kvalitet på det vi levererar.

Modernt & attraktivt företag

Vi har som målsättning att skapa ett modernt och attraktivt företag för både medarbetare och kunder. Med en tydlig vision, en genomarbetad struktur och handlingsplaner skapas en enklare väg för alla att tillsammans arbeta för att nå de gemensamma målsättningarna.

Vision 2030

Vi leder kundens utveckling genom innovativa lösningar och är det tongivande verkstadsföretaget i Sverige, nischat mot svetsade industridetaljer och kompletta processmoduler. Vi är en attraktiv arbetsplats där varje Nordholmare trivs, bidrar och gör skillnad.

 Kaizen – ständiga förändringar till det bättre

För att skapa engagemang och delaktighet arbetar vi med Kaizen eftersom problem löses där de uppstår och därmed ger varje individ möjlighet att förändra och förbättra sin egna arbetssituation.

Kaizen är ett verktyg som hanterar lösning av vardagsproblem och bidar till både effektivisering och trivsel, det kan också användas för att komma framåt i det strategiska arbetet. Som i allt förändringsarbete är uppföljning
A och O för att veta att man verkligen löser ett problem på rätt sätt.

I kaizen ingår bland annat muda-letning, gemba-kaizen och 5S som verktyg tillsammans med QGA och PDCA.